Skupina B - Motorová vozidla

Cena: 20 000 Kč

Základní informace

Minimální věk: 18 let

Po získání řidičského oprávnění B, lze řídit motorová vozidla, konkrétně

  • Automobil pro přepravu osob nebo nákladu jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče.

Výcvik a výuka je individuální a jeho délka trvání je především závislá na časových možnostech žáka. Doba trvání nesmí být delší než 18 měsíců a nesmí skončit dříve než po dosažení příslušné věkové hranice. Pokud při odevzdání přihlášky žadatel nesplňuje věkovou hranici 18 let musí být přihláška podepsaná zákoným zástupcem.