Skupina A1 - Motocykl

Cena: 17 000 Kč

Základní informace

Minimální věk: 16 let

Po získání řidičského oprávnění A1, lze řídit motorová vozidla, konkrétně

  • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
  • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW