Skupina AM - Motocykl

Cena: 17 000 Kč

Základní informace

Minimální věk: 15 let

Po získání řidičského oprávnění AM, lze řídit motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h, konkrétně

  • dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
  • tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
  • čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW